Jaká je naše metoda?

KBT

Naší pilotní metodou práce je kognitivně behaviorální terapie (KBT), což je moderní a účinný psychoterapeutický přístup založený na efektivních metodách, jako jsou např. práce s negativními myšlenkami (kognitivní restrukturalizace), s emocemi a emočními traumaty, s bažením po alkoholu nebo s nepříjemnými tělesnými stavy.  Více o KBT »

Program Restart Life doplňujeme o další podpůrné aktivity

Koučing

osobnostního rozvoje je účinná moderní metoda vhodná k osobnostnímu a profesnímu rozvoji, k odhalování lidského potenciálu a k dosahování cílů. Je to tvůrčí proces, který podporuje nalezení individuálních řešení v různých oblastech života každého jednotlivce, pomáhá odstranit vnitřní překážky a překonat různé formy strachu, které brání v dosažení plánovaného cíle.

Reflexní terapie

je jednou z mnoha metod alternativní medicíny, která se začíná těšit velké oblibě, pro svůj ucelený účinek na člověka. Více informací o reflexní terapii »

Mindfulness 

je významným fenoménem v současné západní psychologii a psychoterapii. Například v kognitivně behaviorální terapii (KBT) se hovoří v souvislosti s využíváním mindfulness o tzv. třetí vlně KBT (Hayes 2004), kdy se zaměřujeme na změny postojů k prožívání. Volný překlad Mindfulness uvědomění, všímavost, otevřená pozornost, bdělá pozornost, vědomé pozorování aj.

Qigong

je jedinečné cvičení, prověřené tisíciletou historií, přínosné pro zdraví těla i duše, které vás může zbavit únavy a stresu, zvýšit váš duševní výkon a možná i změnit Váš život nebo pohled na něj.

Nutriční poradce

pomáhá klientovi se správným nastavením svého jídelníčku podle jeho aktuálních potřeb a budoucích plánů. Všichni chceme být zdraví a vypadat dobře. Téma správné výživy se dostává čím dál více do popředí.

Tematické skupiny

s vyléčenými alkoholiky zaměřené na diskusi o různých užitečných a pro klienty aktuálních tématech.

Klienti využívají v rámci volného času sportoviště, cyklostezku, navštěvují kino, divadlo a zápasy extraligových hokejistů Litvínova.