Články

Alkoholismus a jeho stadia

Pijácká kariéra má 4 jakási typická období nebo vývojové fáze. Každá z nich se projevuje několika typickými příznaky.

Co je kognitivně behaviorální terapie (KBT)? (text použitý z knižního zdroje)

KBT vznikla integrací kognitivní terapie a behaviorální terapie v 70. letech 20. století. „Kognitivní“ znamená zaměřený na procesy myšlení a poznávání.

Unikátní Program RESTART LIFE – moderní a účinná metoda v boji s alkoholem

Program Restart Life nabízí cestu pro lidi, kteří hledají jinou alternativu než-li státní zdravotnické zařízení s léčbou v délce 3 měsíců.