Články

Kvartální alkoholik

Kvartální alkoholik je jedinec, který umí vydržet po určitou dobu bez pití, ale zpravidla také v opakujících se nepravidelných intervalech pije několik dnů za sebou.

Příznaky a diagnóza závislosti na alkoholu

Základních příznaků závislosti na alkoholu je cca šest. Pokud jsou v průběhu dvanácti měsíců alespoň tři přítomné, je vysoce pravděpodobné, že je jedinec na alkoholu závislý.

Otevřený dopis spokojené klientky

Nádherný dopis od naší klientky, která absolvovala program.

Jak poznat alkoholika

Dlouhodobé požívání alkoholu a postupná závislost na něm je začarovaný kruh, který má fyzické i psychické následky na organismus člověka.

Alkoholismus a ženy

Bohužel ženy propadají závislosti na alkoholu dříve než muži. Pokud žena vypije stejné množství alkoholu jako muž, koncentrace alkoholu je v její krvi vyšší.

Jak zvládat chuť na alkohol

Bažení po alkoholu se můžete naučit zvládat různými způsoby. V první řadě ale musíte bažení poznat, uvědomit si ho a dovolit si ho prožívat

Naučit se odmítat, nejen alkoholu

Odmítat požadavky druhých lidí vám možná dělá potíže, protože máte strach, že když někoho odmítneme, tak mu ublížíte, zklamete ho, budete mít pocity viny a můžete si o sobě myslet, že jste špatní nebo zlí.

Role pozitivního myšlení v koučinku

Denně naší myslí proběhne cca 60 000 myšlenek, které ovlivňují naše vnímání života. Je možné, aby všechny naše myšlenky byly jen pozitivní?

Jak se zachovat, když se po léčbě napiju

Jestli pro vás bylo obtížné přestat pít, tak možná ještě obtížnější bude abstinenci udržet. Výzkumy ukazují, že lidé závislí na alkoholu prodělají průměrně 3 recidivy, než dosáhnou déletrvající abstinence.