Unikátní Program RESTART LIFE – moderní a účinná metoda v boji s alkoholem

Prvopočátky vzniku projektu zaměřeného na překonání problémů s nadměrným užívání alkoholu sahají do roku 2016. Zakladatelé firmy (Alena Brettová, Kamil Burda) na jaře roku 2016 absolvovali léčbu závislosti na alkoholu a depresi metodou kognitivně behaviorální terapie (KBT). Sami na sobě si tak vyzkoušeli její účinnost. Kamil Burda o sobě říká: Nechápu, že jsem v sobě nenašel odvahu svoje problémy s pitím řešit dříve. Když se zpětně ohlédnu za uplynulými roky od ukončení léčby do současnosti, zjišťuji, čeho jsem schopen s aktivním přístupem k životu a k práci. V práci jsem postupně již vykonával pouze běžné a nejnutnější činnosti. Dnes jsem se stal opět aktivní součástí týmu, získal jsem zpět svoje sebevědomí, respekt a moje role je znovu klíčovou v chodu společnosti, kde pracuji. Čeho si však cením nejvíce je získání zpět důvěry svých nejbližších, manželky a dětí, na které jsem v dobách mejdanů často zapomínal.

Jednatelé spol. Restart Life s.r.o. si usmysleli, že chtějí pomoci k Restartu života dalším lidem podobně nemocným a rozzářit tak tváře jejich nejbližších. Chtějí však pomáhat hlavně v oblastech, kterými si sami prošli, aby svoje zkušenosti z minulého života a úspěchy v nově získaném životu, mohli předávat dál. Vytvořili unikátní projekt, který zejména v přístupu ke klientovi nemá v ČR obdoby. Vznikl tak unikátní 21 denní program Restart Life zaměřený na psychologické poradenství k překonání problémů s nadměrným užíváním alkoholu, úzkostí, depresí a vyhoření, jelikož sami jsou prototypy úspěšnosti aplikované metody. Kmenový tým poradců je neustále doplňován o externí pracovníky (čítá již 20 jmen), kteří do programu vstupují s tematickými sezeními a vnášejí pestrobarevnost. Tým Restart Life.

Pavel Nový duší programu Restart Life.

Patronem celého programu je vynikající herec, bavič a dlouholetý kamarád jednoho ze zakladatelů pan PAVEL NOVÝ. Když jsem za ním před rokem přišel s myšlenkou realizace tohoto projektu, okamžitě se nadšeně zapojil a svými podněty pomáhal s rozjezdem a prezentací programu vzpomíná Kamil Burda.  Pavel Nový je tváří a duší celého programu. Sám si před lety prošel podobnými problémy, a tudíž má k problému závislosti na alkoholu blízko a dokáže se vcítit do role klienta hledající pomoc. Kamil Burda dále vzpomíná: Na další schůzce jsme spolu řešili slogan, který by vystihoval náš program. Pavel bez přípravy a rozmýšlení vyhrkl NIKDY NENÍ POZDĚ NA NOVÝ ZAČÁTEK. Tím bylo téma pracovní schůzky vyčerpané. Zbývající čas jsme strávili povídáním o prožitých zážitcích za dobu, co jsme se neviděli. Pavel Nový není pouze tváří programu, je jedním z lektorů a vstupuje vždy jednou měsíčně do programu se svým tematickým sezením s klienty. Průběh a téma sezení nebudeme prozrazovat, je to jeho know how, ale vždy je to veliký zážitek pro všechny zúčastněné.

Komu můžeme pomoci

Program Restart Life nenabízí pomoc pouze v oblasti nadměrného užívání alkoholu, úzkostí, depresí a vyhoření, ale nabízí klientům možnost restartovat svůj život i v oblasti životosprávy, nebo - li zdravé výživy. Šéfkuchař hotelu, kde program probíhá, sestavuje klasické MENU a MENU zdravé výživy. Je na klientovi, zda této možnosti využije. Program dále nabízí širokou škálu volnočasových aktivit. Klienti mohou využívat různá sportovní a kulturní zařízení v okolí. V blízkosti je několik golfových hřišť, kina, divadla, lyžařské areály, u hotelu vede cyklostezka. Klienti také pravidelně navštěvují extraligová hokejová utkání.

Program Restart Life je založený na tom, že chce pomáhat lidem, kteří se svým problémem chtějí něco dělat, tzn. lidem, kteří si uvědomují důsledky svého chování a jsou připraveni absolvovat náš program. Těmto lidem je podána pomocná ruka a ukáže se jim směr jakým se vydat. Je pak jenom na nich, jestli se tímto směrem vydají. Nicméně nikdo z nás není dokonalý, a proto se s klienty pracuje i po ukončení programu. Ukáže se jim, jak se sebou pracovat i v případě selhání v budoucnosti. Program Restart Life

Kde probíhá program Restart Life

Program Restart Life nabízí cestu pro lidi, kteří hledají jinou alternativu než-li státní zdravotnické zařízení s léčbou v délce 3 měsíců. Program běží v hotelovém prostředí, kde je klient běžný hotelový host, má volnost pohybu, je dostupný na mobilu, k dispozici má WiFi připojení, takže může i v době pobytu pracovat a neztratit kontakt s prací a se svými blízkými. Hotel Loučky

Jednoduchými matematickými počty dojde každý klient k závěru, že málo která investice jako tato, má takovou návratnost.

První krok

Klienti se mohou hlásit prostřednictvím nezávazné přihlášky, poté budou kontaktováni a bude jim sdělen další postup.

Statistické údaje hovoří o vysoké účinnosti kognitivně behaviorálního poradenství. Nicméně efekt této metody ovlivňuje mnoho faktorů, např. stupeň vnitřní motivace ke změně. Kamil Burda říká Nechceme pouze inkasovat peníze od lidí, kteří nejsou rozhodnuti zbavit se svých problémů. Jsme tu proto, abychom pomáhali a ne proto, abychom vydělávali na neštěstí druhých.