Příznaky a diagnóza závislosti na alkoholu

Základní příznaky závislosti na alkoholu

Základních příznaků závislosti na alkoholu je cca šest. Pokud jsou v průběhu dvanácti měsíců alespoň tři přítomné, je vysoce pravděpodobné, že je jedinec na alkoholu závislý.

 1. Bažení (Craving) – opakující se chuť na alkohol.
 2. Zhoršené sebeovládání – jiné způsoby chování pod vlivem alkoholu se zhoršující tendencí.
 3. Odvykací stav – tzv. kocovina.
 4. Zvyšování tolerance – jedinec toho musí vypít více, aby se dostal do opojení.
 5. Zanedbávání zájmů – koníčky, rodina, práce.
 6. Jedinec holduje alkoholu navzdory nepříznivým následkům, i když o nich ví.

Obecná definice závislosti na alkoholu

Jedinec je závislý na alkoholu, pokud mu jeho pití způsobuje problémy v osobním nebo pracovním životě, on si toho je vědom, a přesto ve svém jednání pokračuje.

Diagnóza závislosti

Diagnóza závislosti na alkoholu se stanovuje podle toho, zda pacient vykazuje alespoň tři ze sedmi následujících příznaků ve stejném období dvanácti měsíců:

 1. Růst tolerance (zvyšování dávek, aby se dosáhlo stejného účinku, nebo pokles účinku alkoholu při stejném dávkování).
 2. Odvykací příznaky po vysazení alkoholu, zotavování se z účinků pití alkoholu (absťáky).
 3. Přijímání alkoholu ve větším množství nebo delší dobu, než měl člověk v úmyslu.
 4. Dlouhodobá snaha nebo více pokusů omezit a ovládat přijímání alkoholu.
 5. Trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním alkoholu.
 6. Zanechání sociálních, pracovních či rekreačních aktivit v důsledku užívání alkoholu, nebo jejich omezení.
 7. Pokračování v pití navzdory dlouhodobým nebo opakujícím se sociálním, psychologickým nebo tělesným problémům, o nichž člověk ví a které jsou způsobeny nebo zhoršovány užíváním alkoholu.

Syndrom závislosti na alkoholu je definovaný jako změna na úrovni fyzické, chování, duševního života, myšlení a poznávání na podkladě příjmu alkoholu. Alkohol se stává ústředním bodem v životě jedince. Hnacím motorem je touha po alkoholu, která je nekontrolovatelná. Pijan si uvědomuje dopady alkoholismu na svůj život, je si vědom následků, ale nemůže skončit.

Pokud jste se našli ve výše uvedeném textu, vyhledejte pomoc odborníků dříve, než-li bude pozdě.

S léčbou závislosti na alkoholu vám můžeme pomoci v naší soukromé klinice.

NIKDY NENÍ POZDĚ NA NOVÝ ZAČÁTEK!