Naučit se odmítat, nejen alkoholu

Naučit se odmítat ať už nabízený alkohol či jiné skutečnosti, které nás dostávají pod tlak a vyvolávají stres je jednou z důležitých součástí programu Restart Life, na kterých terapeuti společně s našimi klienty pracují. 

Neschopnost odmítat požadavky druhých má své výhody i nevýhody.

Výhodou může být to, že jste považování za ochotného člověka, nemáte pocity viny, že jste druhého odmítli, dokazujete si, jak jste dobří a výkonní, protože zvládáte mnoho věcí, nenudíte se a nemáte pocity prázdna. Nevýhodou je, že často zažíváte zlost na sebe, že jste se zase nechali „ukecat“, máte málo času na sebe, na důležité vztahy a na příjemné koníčky - dostáváte se do stresu, od kterého si můžete ulevovat pitím alkoholu. 

Odmítat požadavky druhých lidí vám možná dělá potíže, protože máte strach, že když někoho odmítneme, tak mu ublížíte, zklamete ho, budete mít pocity viny a můžete si o sobě myslet, že jste špatní nebo zlí. Obáváte se toho, že vás odmítnutý člověk nebude mít rád, zhoršíte si s ním dobrý vztah nebo se s ním během odmítání dostanete do nepříjemného konfliktu, kdy budete muset své rozhodnutí složitě obhajovat a vysvětlovat. Za neschopností odmítat jsou tedy určité NEPŘIMĚŘENÉ POSTOJE, např. „Musím druhým vždy vycházet vstříc, aby mě měli rádi“. Tyto postoje si u sebe identifikujte, prozkoumejte a nahraďte je jinými, více rozumnými, např. „Když někoho odmítnu, neodmítám ho jako člověka, ale odmítám jen jeho konkrétní požadavek“. 

Při odmítání byste se měli soustředit na verbální a neverbální složky komunikace. NEVERBÁLNÍ SLOŽKA JE PŘI ODMÍTÁNÍ DŮLEŽITĚJŠÍ. Abyste byli ve svém odmítnutí přesvědčiví, tak udržujte oční kontakt, „nasaďte“ lehký úsměv, mějte vzpřímený postoj a mluvte pevným, rozhodným a klidným hlasem, jinak bude váš projev vypadat nejistě a žádající člověk na vás může vyvíjet větší tlak. 

U VERBÁLNÍ SLOŽKY záleží na tom, jestli odmítáte neznámého člověka, který vám např. po telefonu nebo na ulici něco nabízí, nebo ODMÍTÁME ČLOVĚKA BLÍZKÉHO NEBO NĚJAKOU AUTORITU, např. svého dobrého přítele nebo nadřízeného v práci. Zatímco cizímu člověku nemusíte své odmítnutí nijak zdůvodňovat, stačí říci např. „Ne, děkuji, ale nechci“, blízkému nebo jinak důležitému člověku byste měli empaticky vyjádřit pochopení, lítost a stručně sdělit důvody vašeho odmítnutí, např. „Chápu tě, ale je mi líto, dnes ti v tom nepomohu, musím ještě dopsat článek“, „Bohužel, rozumím, že bys to moc potřeboval, a mrzí mě, že tě odmítnu, ale na dnešní večer už mám lístky do divadla.“ Odmítnutému člověku můžete nabídnout alternativu či jiné řešení, kterým mu alespoň částečně můžete vyjít vstříc – v tomto případě si můžete vzít čas na rozmyšlenou. Pokud se chcete preventivně vyhnout nepříjemnému odmítnutí někoho blízkého, můžete dotyčnému předem oznámit, že jste např. na nějakou dobu pracovně zaneprázdněni, a požádat ho o laskavost, aby vás teď o nic nežádal. 

Nenechte sebou manipulovat

Někteří lidé používají MANIPULACE, kterými vás chtějí přinutit, abyste jim vyhověli. Obvykle se manipuluje lichocením a vyvoláváním pocitu důležitosti a výjimečnosti („Jedině ty mi můžeš pomoci, protože jsi nejlepší, nejschopnější…“), svou bezradností a zoufalstvím („Jedině ty mě můžeš zachránit“), výhodností nabídky („Dej si pivo, sodovka je tady dražší než pivo“), shazováním druhého, když nabídku nepřijme („Tady ten moderní telefon, který ti nabízím, má dnes už skoro každý, když ho nebudeš mít, tak budeš vypadat jak socka“), vyvoláváním pocitů viny a morálním nárokem na protislužbu („To od tebe není hezké, jsi pěkný sobec, já jsem tě také minule odvezl, když jsi potřeboval“), vyhrožováním („Když na tu firemní akci nepůjdeš, tak bys mohl přijít o místo“). V případě, že s vámi někdo manipuluje, tak stále dokola a stručně opakujte své odmítnutí. Říká se tomu ZASEKNUTÁ GRAMOFONOVÁ DESKA, při níž ale nenabízíte stále další vysvětlování a ospravedlňování. Když žádající dál neodbytně manipuluje, tak odejděte. 

Roman Pešek, Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu © Pasparta Publishing, 2018.

Text je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu listů v jakékoli podobě, bez písemného souhlasu autora a vydavatele, je nezákonné.