Kvartální alkoholik

Kdo je to kvartální alkoholik?

Kvartální alkoholik je jedinec, který umí vydržet po určitou dobu bez pití, ale zpravidla také v opakujících se nepravidelných intervalech pije několik dnů za sebou. Obecně lze říci, že takový jedinec buď pije anebo nepije. 

Jak se projevuje kvartální alkoholismus? 

Kvartální alkoholici mají nutkání vždy za určitý časový úsek, který je u každého jedince různý, neodolatelnou touhu po alkoholu. Alkoholik je neklidný, podrážděný a neschopný se soustředit až do okamžiku, než se napije. Poté následuje několikadenní konzumace alkoholu. V průběhu tohoto excesu jsou porušovány základy stravovacích návyků a dochází ke spánkovému deficitu. Kvartální alkoholik svůj několikadenní „tah“ ukončuje většinou tím, že má oslabený organismus, což si včas uvědomí a alkohol vysadí. Někdy tyto tahy končí i kolapsem jedince vlivem vysílení organismu a dehydratace.  

Jakákoliv závislost na alkoholu je škodlivá

Závislost na alkoholu tohoto typu je velice zrádná, člověk si v průběhu období, kdy zrovna abstinuje, myslí, že má pití pod kontrolou, nicméně je to pouze do té doby, než se opět napije. Kvartální alkoholismus velmi komplikuje život, narušuje osobní a profesní život. Kvartální alkoholik je nevyzpytatelný, okolí neví, kdy ho to zase chytne. Po ukončení „tahu“ přichází na řadu velice rozsáhlé tělesné abstinenční příznaky, které mohou mít v některých případech i formu epileptického záchvatu. Vedlejšími jevy jsou úzkostné a depresívní stavy. Kvartální alkoholik svoje periody mezi jednotlivými excesy zkracuje, až se z něj stane každodenní pijan, mající nutnost udržet si „hladinku.“

Je nutná léčba tohoto typu alkoholismu?

Kvartální alkoholik se pohybuje v neustálém bludném kruhu. BLUDNÝ KRUH je často zmiňovaný pojem v KBT. Vyjadřuje se jím to, že když jste závislí na alkoholu, tak jste uzavření v kruhu, ve kterém se točíte pořád dokola a nemůžete z něj vystoupit. V užším významu slova se pojem bludný kruh v KBT problémů s alkoholem používá pro označení vzájemného ovlivňování čtyř složek (modalit) prožívání, tj. BAŽENÍ, MYŠLENÍ, TĚLESNÝCH REAKCÍ A POZOROVATELNÉHO CHOVÁNÍ. Z hlediska KBT platí zkušeností ověřený fakt, že pokud se vám podaří ovlivnit jednu ze zmíněných čtyřech složek, bude to mít vliv na zbylé tři. 

Léčba stresu pomocí alkoholu

Významným činitelem kvartálního alkoholismu je nahromadění stresu, který je pro některé jedince nesnesitelný. Zásadním momentem jak bojovat s touto závislostí je objevit příčinu proč se daný jedinec v určitých okamžicích /časových úsecích/ chová odlišně a jeho útočištěm se stává alkohol.

Pokud jste se v článku poznali, a neumíte čelit sami vašim občasným excesům, objednejte se k nám na nezávaznou konzultaci https://zacitzit.cz/kontakt a předejděte zhoršení vašeho stavu, popřípadě zvýšení vaší závislosti na alkoholu.

Tým Restart Life
www.zacitzit.cz