Alkoholismus a ženy

Je nesporným faktem, že ČR patří na špičku světového žebříčku ve spotřebě alkoholu. Podle dostupných průzkumů se v ČR počet lidí závislých na alkoholu stále zvyšuje. Méně známá je však skutečnost, že nezanedbatelné procento z nich tvoří ženy. Tento údaj je navíc zkreslený tím, že ženy o svém problému spíše nemluví a jsou většinou tajnými pijačkami. Výsledky průzkumů ukazují, že nepřiměřeně konzumuje alkohol asi 30 procent českých mužů a 15 procent žen. Mimo osobních problémů jsou u nich nejčastěji uváděným důvodem stresy ze zaměstnání.

Před rokem 2000 v ČR připadala na deset alkoholiků jedna žena, v současné době má u nás svůj ženský ekvivalent každý druhý alkoholik, což je velmi varující číslo.

Alkohol jako řešení problémů

Významnou roli v počátku nadměrného pití u žen hraje přílišný tlak v zaměstnání a v rodině. Žena může nabýt dojmu, že neuspěla jako matka nebo manželka, popřípadě že nezvládá svojí roli v pracovním kolektivu. Spouštěčem nadměrného pití postupně vedoucím k závislosti je pak právě i stres ze zaměstnání, zejména pokud žena zastává nějakou vyšší funkci. Žena zastávající vyšší pracovní pozici se může mylně domnívat, že musí odvádět daleko vyšší pracovní výsledky, než by se na jejím místě očekávalo od muže. Podléhá depresím ze svého selhání a úzkostné stavy pak utápí v alkoholickém opojení.

Ještě stále mnoho žen alkoholiček sedí doma a potajmu upíjí z láhve alkoholu. Nicméně tento mýtus se pomalu vytrácí. Popíjení drinků se totiž postupně stává čím dál větší součástí našeho života, společenskou záležitostí, prvkem životního stylu. Dříve nemyslitelný pohled na ženu, sedící v baru nad skleničkou alkoholu, už nikoho neudivuje, natož aby pohoršoval.

Bohužel ženy propadají závislosti na alkoholu dříve než muži. Pokud žena vypije stejné množství alkoholu jako muž, koncentrace alkoholu je v její krvi vyšší.

Nejvíce pijí vzdělané ženy

Rozdílný je i pohled na skladbu alkoholiků a alkoholiček. Zhruba 50 procent mezi alkoholičkami zaujímají ženy svobodné nebo rozvedené. Větší část je jich středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných, zatímco u mužů je tomu naopak. Mezi nimi se většina alkoholiků rekrutuje z lidí se základním vzděláním. Alkoholismus se nevyhýbá ani celebritám, o jejichž extempore pravidelně informují bulvární noviny a časopisy.

Rozdílný je i způsob pití mezi oběma pohlavími. U mužů má alkoholismus společenštější charakter, protože chodí popíjet v partách především do hospod a barů do společnosti ostatních mužů. Alkoholičky naopak ke konzumaci společnost nepotřebují, a ačkoli se s pitím postupně přesouvají ze svých domovů na veřejnost, nedělá jim podle odborníků problém posedět nad skleničkou i osamoceně. Jejich popíjení navíc často probíhá ve vlnách závislých na aktuálních okolnostech.

Jak s tím skoncovat?

Pobytovým programem Restart Life prezentovaným na našich stránkách www.zacitzit.cz prošlo již mnoho žen z různých věkových a sociálních vrstev. Významným spojovacím prvkem jejich problémů bylo zklamání se sebou samou spojené s nedůvěrou ve své schopnosti. V průběhu programu ženy najdou příčiny svého pití, naučí se jak s tím bojovat, naleznou zpět své sebevědomí a jsou schopny svůj život restartovat.