Alkoholik očima nejbližších

Jedinec nadměrně požívající alkohol si většinou neuvědomuje, jaké utrpení a bolest způsobuje svému okolí, zejména svým nejbližším, manželům, manželkám, dětem, rodičům apod. Tento článek je určen pro ty, kteří holdují alkoholu ve větším množství a domnívají se, že je to jenom jejich problém, protože si nepřipouští důsledky svého chování, které zasahují do života i ostatních lidí. Text je zaměřen na pijící otce od rodin, nicméně v opačném pohledu, kdy pije matka od dětí jsou důsledky stejné, dalo by se říci ještě horší, jelikož pijící žena nezvládá ani základní domácí úkony spojené s péčí o domácnost a o děti.

Život s alkoholikem

Každý muž, který pije, zkomplikuje život ostatním, manželce, jež se strachem třese, kdy zase začne pít, rodičům, kteří pozorují syna, jak se řítí do zkázy, či dětem, kteří nemají vzor a neznají otcovskou lásku. Málokdo má pro své „chlapi“ takové porozumění jako jejich manželky, které jsou jejich nejbližšími, ale zároveň nejvíce trpícími. Věčně analyzují svoje chyby, kterých se dopouštějí a neustále posouvají svojí hranici trpělivosti. Nemusíme si nic namlouvat, jejich společná cesta životem je trnitá, plná zklamání, slibů a odpuštění.

Emoce jsou silnější než mozek

Manželky pijáků poznávají, co je zraněná pýcha, uražený cit, sebelítost, neporozumění a strach, prostě samé ne zrovna příjemné pocity. Potácejí se mezi přecitlivělým soucitem a zahořklým odporem ke svým manželům. Některé zabíhají z jedné krajnosti do druhé a nepřestávají doufat, že jednou bude jejich milovaný muž opět sám sebou. Jejich věrnost a touha, aby jejich manželé nosili hlavy zpříma jako ti ostatní vyvolávají různé nesnáze. Manželky jsou nesobecké a ochotné se obětovat. Prohlašují nespočetné lži, aby uchránili svoji čest a manželovu reputaci. Občas se modlí a prosí sami sebe, aby vydrželi a byli trpělivé. Ze vzteku jsou schopny manžela udeřit, utéct od něj, dělají hysterické scény, jsou hrůzou sami bez sebe. Někdy mají odvetné aférky s jinými muži. Mnohé večery promění domov v bitevní pole. Ráno jsou však ochotné na vše zapomenout, odpustit, manžela políbit a dát se znovu dohromady.

Každý kalich jednou přeteče

Přátelé manželkám radí, aby své muže opustili, což někdy udělají s konečnou platností, ale za chvíli se s neutuchající nadějí vrátí zpět. Alkoholik je totiž přesvědčivý a dokáže na chvíli „sekat latinu“, zapřísáhne se, že už s pitím přestane navždy. Ženy jim uvěří, a to i tehdy, když již jiní nad nimi zlomili hůl. Pokud však společně nevyhledají odbornou pomoc, která pomůže pijákovi utvrdit se v jeho přesvědčení skoncovat s pitím, začne manžel za několik dnů, týdnů či měsíců opět pít a bude spoléhat na to, že mu to zase projde. Celý kolotoč bolesti a utrpení začne nanovo.

Alkohol, ničitel společenského života

Manželky pijáků zřídka zvou do svých domovů své přátele, nikdy totiž neví, kdy a v jakém stavu se manžel ukáže. Je obtížené dostát společenských závazků, někdy vyráží manželky do společnosti raději osamoceni, aby předešli manželovým alkoholickým excesům.

Manželky se snaží uchovávat lásku dětí k jejich otci. Vysvětlují jim, že táta je nemocný, aniž sami tuší, jak blízko jsou pravdě. Manželky zažívají scény, kdy manžel fyzicky napadne je samotné nebo děti, rozbije zařízení bytu, je chronicky žárlivý, byť nemá být proč, a někdy vyhrožuje, že odejde k milence, protože ta má pro něj větší pochopení….

Začněte s tím bojovat

Pokud jste dočetli až sem a článek ve Vás vyvolal emoce, ať už pozitivní nebo negativní, tak splnil svůj účel. Možná jste si uvědomili důsledky svého nadměrného pití, které zasahuje zejména vaše nejbližší okolí a vaše přesvědčení „svůj“ problém řešit tímto narostlo. Nezvládnete-li svůj boj sami, obraťte se na nás, pomůžeme Vám a Vašim nejbližším žít opět svůj život.